Grandioze rommelmarkt bij Alphen aan de Mart

Dit jaar wordt een nieuw onderdeel toegevoegd aan het geheel, een rommelmarkt. Veel mensen hebben tweedehands spullen, die ze aanbieden met garageverkopen, of ze gaan tweedehands spullen uitzoeken in kringloopwinkels. Hierin zijn vaak mooie artikelen te verkrijgen voor lage prijzen. Alphen aan de Mart wil hierin ook zowel kopers als verkopers een kans bieden om hierin tot elkaar te komen.

Een gedeelte van de jaarmarkt, de Raadhuisstraat, zal worden ingericht als rommelmarkt. Echter de plaatsen zijn beperkt, daarom raden wij u aan om uw plaats tijdig te reserveren. Tegen een kleine vergoeding kan een plek worden gehuurd, waar tweedehands spullen te koop aangeboden kunnen worden. De prijs is 1 euro per meter, dit met een minimum of een veelvoud van 4 meter. Tevens wordt een borg ingelegd van 25 euro per stand. Deze wordt terugbetaald, na het opgeruimd verlaten van de stand na de jaarmarkt.

Tevens bestaat er de mogelijkheid om op de stand een kraam te huren. Dit is optioneel en uiteraard niet verplicht, de prijs hiervan is 32,50 euro.

Aanmelding kan geschieden via het e-mail adres jan.kokx@stichtingpromotiealphen.nl. Na het overmaken van het standplaatsgeld (4 euro per meter, minimaal 4 of een veelvoud daarvan), de borg van 25 euro en het eventuele bedrag voor de huur van een kraam (32,50 euro) is de boeking van de standplaats definitief.

De bedrag dient overgemaakt te worden op rekening nr. NL92 RABO 0102 3026 50 van Stichting Promotie Alphen. De voorwaarden voor de rommelmarkt zijn dat geen voedingsmiddelen en dranken verkocht mogen worden, alsmede ook geen levende en opgezette dieren. Ook zaken die zoals nieuwe producten, ivoor en producten die de goede zeden en normen aantasten zijn niet toegestaan. Maar er zijn meer dan voldoende mogelijkheden om de waar aan de man te brengen.

Terug naar homepage